Vrijwilligers


Bibliobeek wordt op dit moment gerund door een kleine 60 enthousiaste vrijwilligers. Iedere vrijwilliger heeft kwaliteiten en talenten die we zo optimaal mogelijk inzetten.

Het grootste gedeelte van de vrijwilligers houdt zich bezig met de dagelijkse activiteiten in onze bibliotheek. Zes dagen in de week is een groep van 35 vrijwilligers bezig met alles wat er zich zoal afspeelt in een bibliotheek, zoals het innemen van de boeken, het op orde houden van de collectie, uitlenen en het schoonhouden van de bibliotheek. Daarnaast natuurlijk ook het beantwoorden van vragen en mensen ondersteuning bieden bij de juiste boekkeuze.

Naast deze vaste groep vrijwilligers is er een nog een flinke groep mensen die zich bezighoudt met:
– het onderhoud van de bibliotheek, de verwarming, het schilderwerk, maar ook de inrichting en de etalagevernieuwing.
– de sponsoring: het zoeken naar geldbronnen om er voor te zorgen dat onze bibliotheek kan blijven draaien. Onze vaste lasten bestaan uit huur, gas, water, electriciteit en de boeken.
– op de lange termijn: naast een bibliotheek willen we natuurlijk veel meer gaan doen. Een groep vrijwilligers is momenteel bezig om te bekijken wat we naast de bibliotheek nog meer aan activiteiten kunnen ontplooien.
– vuurkorfsessies: Tijdens vuurkorfsessies met jongeren zijn nieuwe, creatieve ideeën bedacht om activiteiten op te zetten ter bevordering van de leefbaarheid. Zo onstond hier o.a.; Beek an Tôffel, de Bekse Biercantus en de Bekse Bruggenloop. Zie voor meer info over deze activiteiten; www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Verder mogen we ook niet vergeten dat er een hele grote groep mensen actief bezig is geweest met het huis-aan-huis bezoeken van de inwoners van Vierlingsbeek, Groeningen, Maashees, Holthees voor de tientjes-actie. Door deze actie zijn veel inwoners van deze dorpen aangesloten als tientjeslid van Bibliobeek om de voortzetting van de bibliotheek te ondersteunen (zie tientjesleden).

Ondanks al het prachtige werk wat deze mensen allemaal doen blijven we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Voel je je geroepen om mee te denken, helpen of heb je ideeën over wat we nog meer zouden kunnen doen om een nog groter succes te maken van onze bibliotheek, meld je dan vooral aan op: info@bibliobeek.nl