Het ontstaan van Bibliobeek!


Wat ging er aan vooraf:
In juni 2010 lazen we in de kadernota van de Gemeente Boxmeer dat men voornemens was om de jaarlijkse subsidie voor de bibliotheek Vierlingsbeek te verminderen van € 62.000,- naar € 10,000,-. Biblioplus oordeelde dat daarvoor geen bibliotheek open was te houden en kondigde aan om de huidige bibliotheek per 1-4-2011 te sluiten. Vanuit de dorpsraad werd de werkgroep Behoud Bieb Bek opgericht met het doel om de politiek te beïnvloeden dit besluit niet te nemen. Zij hebben o.a. een enquête gehouden onder de dorpsbewoners en daaruit bleek dat een meerderheid van de bevolking graag wilde dat de bibliotheek in Vierlingsbeek behouden zou blijven. Er is ook een politieke avond georganiseerd waar de gemoederen hoog opliepen. Helaas hadden deze acties geen succes. In november 2010 besloot de Gemeenteraad om de jaarlijkse subsidie te verminderen en samen met Biblioplus kozen zij voor een leespunt in het gemeenschapshuis en een schoolcollectie in basisschool Laurentiushof. Een besluit wat in Vierlingsbeek en omliggende dorpen negatief werd ontvangen.

Het dorp in actie!
Met een positieve inzet en veel creativiteit is een kleine groep dorpsbewoners op zoek gegaan naar de mogelijkheden om de huidige bibliotheek open te houden. Het belangrijkste was voor hen de steun van het dorp. Via een email-actie kwamen in één weekend 700 steunbetuigingen binnen met de toezegging van een financiële bijdrage van € 10,- per gezin. N.a.v. gesprekken met Gemeente en Biblioplus bleek dat er voldoende mogelijkheden waren als we zelf in de financiën konden voorzien.

Creatieve denksessies.
Vele dorpsbewoners van alle leeftijden hebben met de kerngroep mee gedacht over ideeën en alternatieven om de bibliotheek te behouden. Dit gaf nog meer draagkracht, betrokkenheid en energie om samen deze klus te gaan klaren.

Als we eraan beginnen dan maken we het af!

Met veel positieve energie, goede ideeën en ondersteuning van Biblioplus hebben we een realistisch plan van aanpak opgesteld. Samenvattend komt het erop neer dat we zelf de bibliotheek exploiteren, hij wordt gerund door vrijwilligers en de boeken en expertise kopen we in bij Biblioplus.

De leefbaarheid in ons dorp vinden wij belangrijk. Daarom organiseren we in en vanuit de bibliotheek verschillende activiteiten in samenwerking met Stichting Groevie. Vele dorpsbewoners zijn hiervoor actief in diverse werkgroepen

Groots dorpsfeest op 2 september 2011: Bibliobeek blijft open!
Op een zonnige vrijdag werd de doorstart van de bibliotheek groots gevierd, met allerlei activiteiten voor groot en klein. Voor de kinderen waren er workshops, zoals een boekenspeurtocht, verhalen vertellen, henna tattoos, street art, boekensport en vele andere activiteiten. Voor de volwassenen waren er sterke verhalen uit eigen dorp en was er de verkiezing van de sterkste man en vrouw.

Ook werd die dag door de deskundige en publieksjury de winnaar bekend gemaakt van de Bekse koek. Zeven bakkers streden om de titel: de bakker van de Bèkse Koek. Zowel de deskundige als de publieksjury kozen de koek die gebakken is door Pien Jansen. Het is een noten-kruidkoek met kruimeltjes-topping. De koek is te bestellen via info@bibliobeek.nl

Hoogtepunt van de dag was dat onder het toeziend oog van vele inwoners van Vierlingsbeek de naam ‘Bibliobeek’ onthuld werd.

Een dag om met zijn allen trots op te zijn!