Wat is ‘de Ontvang’?


De Ontvang is een activiteitenprogramma voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. ‘De Ontvang’ heeft als doelstelling om hen een fijne tijd en plek te geven door met warmte en enthousiasme een activiteitenprogramma op maat aan te bieden. Door middel van spel, creativiteit, theater en of natuur leren de kinderen elkaar beter kennen en ontdekken elkaars talenten. In april 2012 is de Ontvang met 6 kinderen gestart. In nauw overleg met de ouders wordt om de 14 dagen op zaterdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur activiteiten vanuit Bibliobeek georganiseerd. De Ontvang wordt door professionele en ervaringsdeskundige vrijwilligers begeleid. De ouders betalen een kleine onkostenvergoeding aan ‘De Ontvang’.


De Ontvang is een voorbeeld voor anderen;
– we bieden kinderen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn ongeacht hun beperking;
– Ramon Hakvoort, de kartrekker van de Ontvang heeft zelf een lichamelijke beperking en is hierdoor ervaringsdeskundige van het eerste uur;
– de kinderen krijgen vrienden in hun eigen dorp; Zij zitten namelijk allemaal op verschillende scholen en of opvangvoorzieningen buiten het eigen dorp;
– de activiteiten van de Ontvang worden geheel op vrijwillige en professionele basis begeleid;
– het initiatief van de ontvang is voorgekomen uit de plaatselijke bibliotheek die d.m.v. een burgerinitiatief niet gesloten is en op eigen dorpskrachten draait;
– De Ontvang laat zien dat ieder kind er mag zijn en een eigen talent heeft.

De Ontvang versterkt het ‘meedoen’; van iedereen;
– ieder kind uit de Bibliotheekregio met een beperking; lichamelijk, geestelijk, sociaal is welkom in de Ontvang;
– de Ontvang zorgt voor verbinding van ouders, kinderen en dorpsgenoten.
– i.p.v. over deze kinderen te praten wordt er nu met deze kinderen gepraat.
– de activiteiten worden vanuit Bibliobeek gecoördineerd en worden vooral in samenwerking met dorpsbewoners/ ondernemers uitgevoerd; Dit geeft betrokkenheid en verbinding.
– het geeft iedere betrokkene de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de kinderen.

Ben jij of ken jij iemand die er bij wil horen, mail dan naar info@bibliobeek.nl